• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng một số cây trồng lâm nghiệp trên đất thải sau khai thác Bauxite

05.12.2019 -

Ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng một số cây trồng lâm nghiệp trên đất thải sau khai thác Bauxite

Lưu Thế Trung, Nguyễn Thành Mến, Trương Hồng

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định loại phân bón thích hợp cho cây trồng trên các dạng lập địa đặc thù của đất mỏ hoàn thổ sau khai thác quặng bauxit. Nghiên cứu được thực hiện trên 3 loài Tràm Úc (Melaleuca leucadendra), Keo lai (A. mangium x A. auriculiformis), Thông 3 lá (Pinus kesiya) và trên hai dạng đất hoàn thổ (bằng lớp đất mặt và bằng bùn thải sau tuyển quặng). Kết quả nghiên cứu cho thấy, bón phân có ảnh hưởng đến sinh trưởng chiều cao và đường kính gốc của các loài cây trồng thí nghiệm, tuy nhiên, sự sai khác về các chỉ tiêu sinh trưởng của cây trồng giữa các công thức bón phân là không rõ rệt.

Tạp chí KH&CN Việt Nam, số 21 (2013), 55 -59

Bài viết nổi bật
Online: 2
Hôm nay: 102
Tuần này: 230
Tổng lượt truy cập: 00014291