• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Đặc điểm phân bố, kiểu thảm thực vật của cây Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. & Thomson.) ở Lâm Đồng

05.12.2019 -

Đặc điểm phân bố, kiểu thảm thực vật của cây Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume) Hook. f. & Thomson.) ở Lâm Đồng

Nguyễn Thành Mến, Hoàng Thanh Trường

TÓM TẮT

Đảng sâm (Codonopsis javanica) là dược liệu truyền thống được sử dụng từ lâu đời ở Việt Nam và nhiều nước khác ở khu vực Đông Á. Nghiên cứu được tiến hành thông qua điều tra phỏng vấn, điều tra theo tuyến, lập ô tiêu chuẩn điển hình, xác định kiểu thảm thực vật theo UNESCO (1973). Kết quả cho thấy: Đảng sâm có phân bố tại Tp. Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương; chủ yếu trên đất đen và đất xám; đất có tầng thảm mục dày trung bình 2,82± 0,12cm và tầng mùn dày 12,93 ± 1,13cm; pH: 5,8 – 6,4; cây mọc tập trung ở độ cao 1.400 – 1.800m trên mực nước biển. Cây thường hiện diện trong 3 kiểu thảm thực vật I.A.9.b: Rừng cây lá kim thường xanh núi trung bình và núi cao; kiểu IV.A.1.b: Rừng cây bụi thấp và bụi trườn trên mặt đất và kiểu IV.C.1.3: Thảm cỏ với ưu thế Guột (Pteridium aquilinum). Mật độ trung bình của Đảng sâm khoảng 341,0 cây/ha (I.A.9.b) và 665,0 cây/ha (IV.A.1.b ; IV.C.1.3). Chỉ số giá trị quan trọng (IVI%) của các loài cây gỗ trong khu vực phân bố Đảng sâm cũng được xác định. Qua điều tra đã ghi nhận được 20 loài cây gỗ thuộc 15 họ thực vật và 12 loài cây bụi, thảm tươi thường gặp thuộc 11 họ thực vật. Các ghi nhận về đặc điểm sinh thái của Đảng sâm cho thấy có thể gây trồng và phát triển loài này dưới tán rừng Thông ba lá tại Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 (2017), trang 123-132

Bài viết nổi bật
Online: 2
Hôm nay: 129
Tuần này: 231
Tổng lượt truy cập: 00071578