• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Đặc điểm phân bố, sinh thái của Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) ở Lâm Đồng

05.12.2019 -

Đặc điểm phân bố, sinh thái của Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) ở Lâm Đồng

Nguyễn Thành Mến, Hoàng Thanh Trường, Huỳnh Thị Mỹ Trang, Nguyễn Đặng Thông

TÓM TẮT

Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC.) và Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) là 2 loài cây dược liệu giá trị phân bố tự nhiên tại Lâm Đồng. Hoàng liên Ô rô ưa sáng và ẩm, phân bố chủ yếu ở TP. Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Thường mọc ở sườn đồi ven các khe suối ẩm, dưới tán rừng Thông 3 lá và rừng hỗn giao cây lá rộng lá kim; độ cao từ 1.500 – 1.900m so với mực nước biển (tập trung ở 1.800m – 1.900m). Cây thường mọc trên đất Feralit vàng đỏ, đất hơi chua và thành phần cơ giới trung bình. Bá bệnh là loài ưa sáng và chịu được khô hạn; có phân bố ở nhiều địa phương trong tỉnh, tập trung tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đam Rông; từ đai cao 200 – 1.100m (tập trung từ 500 – 900m). Cây thường mọc trên đất Feralit vàng đỏ hoặc đất đen, hơi chua và có thành phần cơ giới trung bình.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 (2014), 3424-3432

Bài viết nổi bật
Online: 1
Hôm nay: 102
Tuần này: 230
Tổng lượt truy cập: 00014292