• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Giới Thiệu

717 15.06.2018

Chức năng và Nhiệm vụ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Viện) có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo quy định cùa pháp luật.
...
Online: 4
Hôm nay: 129
Tuần này: 390
Tổng lượt truy cập: 00136859