• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP GIAO BAN THÁNG 2/2020

14.02.2020 -

Kính gửi Đơn vị, Bộ phận trực thuộc Viện,

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông báo kết quả họp giao ban tháng 02/2020 như sau:

Kích vào link dưới.

Thông báo kết quả họp giao ban tháng 2/2020

Online: 8
Hôm nay: 102
Tuần này: 419
Tổng lượt truy cập: 00028980