• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Kết quả giâm hom Bạch đàn Grandis (Eucalyptus Grandis L)

05.12.2019 -

Kết quả giâm hom Bạch đàn Grandis (Eucalyptus Grandis L)

Lưu Thế Trung, Hoàng Trọng Thủy, Hoàng Thanh Trường, Châu Hoàng Vinh

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định loại, nồng độ chất điều hòa sinh trưởng và giá thể tốt nhất cho giâm hom Bạch đàn grandis. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng IAA, IBA và NAA với nồng độ từ 0,5%; 1%; 1,5%; 2% ở dạng bột than đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm. Thí nghiệm cũng được tiến hành trên 2 loại giá thể là cát sông rửa sạch và tầng đất mặt. Kết quả nghiên cứu cho thấy IBA có tác dụng kích thích ra rễ tốt trên giá thể cát trong khi IAA lại có tác dụng tốt trên giá thể bầu đất. Có sự sai khác khá rõ rệt về ảnh hưởng của nồng độ IBA trên giá thể cát và IAA trên bầu đất đến tỷ lệ ra rễ của hom giâm. Hom giâm trong bầu đất thì IAA với nồng độ 0,5% có tỷ lệ ra rễ cao nhất đạt được là 75% sau 60 ngày, trong khi đó hom giâm trên giá thể cát thì IBA 1% là chất có tỷ lệ ra rễ cao nhất 40%, sau thời gian là 90 ngày.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 (2013), 2595-2560

Bài viết nổi bật
Online: 3
Hôm nay: 129
Tuần này: 0
Tổng lượt truy cập: 00090382