• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Một số đặc điểm vật hậu của cây Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) ở Lâm Đồng

05.12.2019 -

Một số đặc điểm vật hậu của cây Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack.) ở Lâm Đồng

Nguyễn Thành Mến, Hoàng Thanh Trường

TÓM TẮT

Bá bệnh là loài dược liệu có giá trị và có phân bố tự nhiên ở tỉnh Lâm Đồng, cây hiện đang bị khai thác mạnh có thể dẫn đến cạn kiệt trong tự nhiên. Việc nghiên cứu các đặc điểm vật hậu có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thời điểm ra hoa, thời điểm thu hái, mùa thu hái; làm cơ sở cho việc gây trồng phát triển của loài này. Kết quả nghiên cứu đã xác định chu kỳ phát triển của cây kéo dài từ 80 – 100 ngày; mùa hoa quả kéo dài 5 tháng mùa khô; từ tháng 1 – 5 hàng năm (Dương lịch). Pha hoa nở kéo dài từ 15/2 – 15/4; hoa nở rộ từ 15/3 – 30/3, trong vòng 10 – 15 ngày. Pha quả già từ 20/2 – 30/4, rộ từ 1/3 đến 30/3 hàng năm, trong vòng 10 – 15 ngày. Pha quả chín từ 30/3 đến 15/5; rộ 15/3 – 15/4, trong vòng 20 – 25 ngày. Pha sinh dưỡng kéo dài từ 40 – 60 ngày, từ tháng 5 – 8. Do vậy nên tập trung thu hái quả Bá bệnh vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm để phục vụ gieo ươm và gây trồng.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 (2015), 3897 - 3903

Bài viết nổi bật
Online: 1
Hôm nay: 102
Tuần này: 230
Tổng lượt truy cập: 00014286