• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Văn phòng Viện

04.12.2019 -

Văn phòng Viện có chức năng tham mưu cho Viện trưởng trong lĩnh vực về cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản trị hành chính;  Kế toán tài chính, kế hoạch; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế, tham gia liên kết đào tạo.

Quyết định Thành lập phòng tổng hợp

Quyết định đổi tên Phòng Tổng hợp thành Văn phòng Viện

 

Bài viết nổi bật
Online: 2
Hôm nay: 102
Tuần này: 230
Tổng lượt truy cập: 00014280