• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Lịch sử hình thành

11.06.2018 -

Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và quốc phòng của cả nước. Hoạt động lâm nghiệp vùng Tây Nguyên có vai trò đáng kể trong ngành lâm nghiệp, trong việc phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên và cả đối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ( Diện tích rừng Tây Nguyên khoảng 3,14 triệu ha, trữ lượng gỗ 238,9 triệu m3, chiếm tỉ lệ 31,9% diện tích và 36,3% trữ lượng rừng toàn quốc). Vùng Nam Trung Bộ với nguồn tài nguyên đa dạng cả về lâm nghiệp và môi trường sinh thái, đóng vai trò trọng yếu trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực Trung Bộ - Việt Nam. Chính vì vậy, nhiệm vụ xây dựng và phát triển rừng cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong đó công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữ vị trí quan trọng, đảm bảo cho sự thành công của các chương trình, dự án và cả chiến lược phát triển lâm nghiệp Vùng và Quốc gia.

Nhằm hình thành một tổ chức nghiên cứu chuyên ngành Lâm Nghiệp, phục vụ cho phát triển sản xuất lâm nghiệp và kinh tế- xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngang tầm với các Viện nghiên cứu khác trong vùng và hình thành hệ thống đồng bộ các tổ chức nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong Vùng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần được thành lập để phát huy các kết quả đã đạt được, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển Lâm nghiệp trong Vùng và cả nước.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm có các đơn vị hợp thành: Trung tâm NCTN Lâm sinh Lâm Đồng, Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới  và Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp (thuộc Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm Nghiệp Nam Bộ), là các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tiền thân là Trạm thực nghiệm lâm học Lang Hanh được thành lập năm 1932 và Trạm thực nghiệm lâm học Măng Lin được thành lập năm 1947. Đến năm 1953, Trung tâm có tên gọi là Trung tâm thực nghiệm lâm sản cao nguyên thuộc Trung tâm Quốc gia Khảo cứu Khoa học và Kỹ thuật trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục và đến năm 1956 trực thuộc Nha Khảo cứu Lâm sản - Bộ Canh nông. Vào giai đoạn mới được thành lập, Trung tâm là một cơ sở thuộc Viện Khảo cứu Đông Dương của Pháp (IRAFI). Từ sau năm 1975, Trung tâm có tên là Trại Thí nghiệm Lâm nghiệp Lâm Đồng thuộc Viện Lâm nghiệp - Bộ Lâm nghiệp. Đến năm 1986, được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng - thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam theo Quyết định thành lập số 877/TCCB ngày 16/ 10/ 1986 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN & PTNT).

- Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới: Trụ sở chính tại Phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 06/TC-LĐ ngày 05/01/1990 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT); và được phê duyệt Dự án khả thi xây dựng Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới số 373/NN-KHĐT ngày 27/06/1995. Ngày 14/06/2001 Bộ Nông nghiệp và PTNT có quyết định số 67/2001/QĐ-BNN/TCCB sáp nhập Trung tâm Lâm nghiệp Kon Hà Nừng vào Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

- Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp: Trụ sở chính tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trạm được hình thành theo Quyết định số 210/QĐ-KHLN-TC ngày 14/5/2007 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Về việc thành lập Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp thuộc Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ.

Trụ sở chính: Số 9, 11 Hùng Vương – thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng      

Điện thoại: 0633.822131

Bài viết nổi bật
Online: 1
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310439