• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Sơ đồ tổ chức

11.06.2018 -

 

 

 Nhân Sự:

  Ban Lãnh Đạo

 

TS. Ngô Văn Cầm

Q.Viện trưởng

 

  

 

 

 

TS. Phạm Trọng Nhân

Phó viện trưởng

 

 

 

 

 

 

  Văn phòng Viện

ThS. Đồng Thị Hiền

Phó Chánh VP

Phụ trách Văn phòng Viện

Kế toán trưởng

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Đức Huấn

  v.huanntbtn@gmail.com

 

 

 

 

 

KS. Ngô Giang Phi

 ngogiangphi1781997@ymail.com

 

 

 

CN. Hoàng Thị Hằng Ny

 nyhth.uel@gmail.com

 

 

 

 

   Bộ môn Kỹ Thuật Lâm Sinh

 

ThS. Lưu Thế Trung

Trưởng bộ môn

 luutrung379@gmail.com

TS. Lê Cảnh Nam

 namcanhle@yahoo.com

 lecanhnamdlat@vafs.gov.vn

 

ThS. Huỳnh Thị Kiều Trinh

 kieutrinhdhtn@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Giang Thị Thanh

 giangthanh136@gmail.com

 

 

 

 

KS. Nguyễn Bá Trung

 0964723138

 trungnguyen04091992@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Hoàng Thanh Trường

 httruong@ymail.com

 

 

   Bộ môn Giống và Công nghệ Sinh học

 

ThS. Bùi Văn Trọng

Trưởng bộ môn 

 buivantrongvn@gmail.com

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Nguyên

 vnnguyen7@yahoo.com

 

 

 

ThS. Lê Hồng Én

 lehongen@gmail.com

 

 

 

CN. Lê Thị Thúy Hòa

 lethuyhoa195@gmail.com

 

 Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

 

TS. Trần Hồng Sơn

Giám đốc

0984595797

  transontfrc@gmail.com

 

 

 

 

Ks. Nguyễn Hải Đăng

Phó giám đốc

 0982745761

  nguyendang26783@gmail.com

 

 

 

 

Ths. Trần Thị Thúy Hằng

TP. Tổng hợp

 0982234281

  tranhangtfrc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.  Trương Thanh Cương

Kế toán trưởng

 01682082179

  tranghuyen217@gmail.com

 

 

 

 

Ths. Phạm Tiến Bằng

  0968030802

  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Hùng

0947096040

 phamhungk20b@gmail.com

 

 

 

 

Tạ Trung Kiên

  0982754917

  kientrungckpt@gmaill.com

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Đang

0986653179

  

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc

 0989667392

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Hiến

 0932445339

 nhuhientfrc@gmail.com

 

 

 

 

Romah Hyel

  01655308905

  sonhai1511@gmail.com

 

 

 

 

 

Võ Văn Đên 

 01698572472

  

 

 

 

 

Trần Kế Lâm 

  0979955627

  trankelam@gmail.com

 

 

 

 

 

Trần Kế Long

 01669425078

  t

 

 

 

 

Phan Thị Nhạn 

  0934702237

  nhan.phanthi237@gmail.com

 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Mộng Hằng 

 0979019001

  monghangtfrc@gmail.com

 

 

 

 

Ths. Đào Thanh Sơn

  '0978169445

  daothanhson7782@gmail.com

 

 

 

 

 

Ths. Lê Việt Dũng

 01656237894

  

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Trí Bảo

  '

  

 

 

 

 

 

Trần Thị Đăng Mỹ

 

  

 

 

 

 

Quản Thị Miền

  0983029928

  quanthimiengialai@gmail.com

 

 

 

 

 Trung tâm Tư vấn Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ Lâm Nghiệp

 

ThS. Phạm Khải Tân

Giám đốc Trung tâm

 0908050676

 phamkhaitan@gmail.com

 

 

 

KS. Nguyễn Hữu Bích

 02633701494

 nguyenhuubich789@gmail.com 

 

ThS. Diệp Văn Dũng

 02633701355

 diepvandung@gmail.com 

 

 

KS. Trần Văn Thao

 0967430685

 vanthaolnvn@gmail.com 

 

 

 Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Lâm Viên

 

 

KS. Nguyễn Văn Sơn

Trưởng trạm

 0909267468

 son_ncls@yahoo.com.vn

 

 

 

KS. Trần Đăng Hoài

Phó Trưởng trạm

 0988861046

 danghoai3004@yahoo.com

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Huy

 01692543585

 nguyenquochuy.ht@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk Lao

 

KS. Phạm Văn Trọng

Trưởng trạm

 0914144797

 phamtrongdn@gmail.com

 

 

 

KS. Nguyễn Quang Nam

Phó Trưởng trạm

 0986531360

 quangnamln39b@gmail.com

 

 

 

 

CN. K’Lâm Đồng

 01222477186

 klamdong@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết nổi bật
Online: 2
Hôm nay: 315
Tuần này: 816
Tổng lượt truy cập: 00283506