• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Sơ đồ tổ chức

11.06.2018 -

 

 

 Nhân Sự:

  Ban Lãnh Đạo

 

TS. Ngô Văn Cầm

Viện trưởng

  0914033268

  camtfrc@vafs.gov.vn

 

 

 

TS. Phạm Trọng Nhân

Phó viện trưởng

 0918746714

 trongnhanld@yahoo.com

 

 

 

 

  Văn phòng Viện

ThS. Đồng Thị Hiền

Phó Chánh VP

Phụ trách Văn phòng Viện

Kế toán trưởng

 0973885646

 hienttld@yahoo.com.vn

 

 

 

CN. Lê Thị Mai Hương

 0378872759

  lethimaihuong2699@gmail.com

 

 

 

 

 

ThS. Hoàng Thanh Trường

 0976380969

 httruong@ymail.com

 

 

 

CN. Hoàng Thị Hằng Ny

 0971942211

 nyhth.uel@gmail.com

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thành Mến

 0913445186

 menttld@gmail.com
 menld @vafs.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

   Bộ môn Kỹ Thuật Lâm Sinh

 

ThS. Lưu Thế Trung

Trưởng bộ môn

 0903218379

 luutrung379@gmail.com

TS. Lê Cảnh Nam

 01234136436

 namcanhle@yahoo.com

 lecanhnamdlat@vafs.gov.vn

 

ThS. Huỳnh Thị Kiều Trinh

 0905527548

 kieutrinhdhtn@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Giang Thị Thanh

 0974401977

 giangthanh136@gmail.com

 

 

 

 

   Bộ môn Giống và Công nghệ Sinh học

 

ThS. Bùi Văn Trọng

Trưởng bộ môn 

 0979079709

 buivantrongvn@gmail.com

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Nguyên

 0919425984

 vnnguyen7@yahoo.com

 

 

 

ThS. Lê Hồng Én

 01696355340

 lehongen@gmail.com

 

 

 

CN. Lê Thị Thúy Hòa

 0962326295

 lethuyhoa195@gmail.com

 

 Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

 

TS. Trần Hồng Sơn

Giám đốc

0984595797

  transontfrc@gmail.com

 

 

 

 

Ks. Nguyễn Hải Đăng

Phó giám đốc

 0982745761

  nguyendang26783@gmail.com

 

 

 

 

Ths. Trần Thị Thúy Hằng

TP. Tổng hợp

 0982234281

  tranhangtfrc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN.  Trương Thanh Cương

Kế toán trưởng

 01682082179

  tranghuyen217@gmail.com

 

 

 

 

Ths. Phạm Tiến Bằng

  0968030802

  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Hùng

0947096040

 phamhungk20b@gmail.com

 

 

 

 

Tạ Trung Kiên

  0982754917

  kientrungckpt@gmaill.com

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Đang

0986653179

  

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc

 0989667392

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Hiến

 0932445339

 nhuhientfrc@gmail.com

 

 

 

 

Romah Hyel

  01655308905

  sonhai1511@gmail.com

 

 

 

 

 

Võ Văn Đên 

 01698572472

  

 

 

 

 

Trần Kế Lâm 

  0979955627

  trankelam@gmail.com

 

 

 

 

 

Trần Kế Long

 01669425078

  t

 

 

 

 

Phan Thị Nhạn 

  0934702237

  nhan.phanthi237@gmail.com

 

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Mộng Hằng 

 0979019001

  monghangtfrc@gmail.com

 

 

 

 

Ths. Đào Thanh Sơn

  '0978169445

  daothanhson7782@gmail.com

 

 

 

 

 

Ths. Lê Việt Dũng

 01656237894

  

 

 

 

 

Ths. Nguyễn Trí Bảo

  '

  

 

 

 

 

 

Trần Thị Đăng Mỹ

 

  

 

 

 

 

Quản Thị Miền

  0983029928

  quanthimiengialai@gmail.com

 

 

 

 

 Trung tâm Tư vấn Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ Lâm Nghiệp

 

ThS. Phạm Khải Tân

Giám đốc Trung tâm

 0908050676

 phamkhaitan@gmail.com

 

 

 

KS. Nguyễn Hữu Bích

 02633701494

 nguyenhuubich789@gmail.com 

 

ThS. Diệp Văn Dũng

 02633701355

 diepvandung@gmail.com 

 

 

KS. Trần Văn Thao

 0967430685

 vanthaolnvn@gmail.com 

 

KS. Lê Văn Bình

 0911421768

 binhtvln@gmail.com 

 

 

 

CN. Nguyễn Vinh Phú

 0918955279

 nguyenvinhphu@gmail.com

 

KS. Nguyễn Bá Trung

 0964723138

 trungnguyen04091992@gmail.com

 

 

 

 

 Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Lâm Viên

 

 

KS. Nguyễn Văn Sơn

Trưởng trạm

 0909267468

 son_ncls@yahoo.com.vn

 

 

 

KS. Trần Đăng Hoài

Phó Trưởng trạm

 0988861046

 danghoai3004@yahoo.com

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Huy

 01692543585

 nguyenquochuy.ht@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk Lao

 

KS. Phạm Văn Trọng

Trưởng trạm

 0914144797

 phamtrongdn@gmail.com

 

 

 

KS. Nguyễn Quang Nam

Phó Trưởng trạm

 0986531360

 quangnamln39b@gmail.com

 

 

 

 

CN. K’Lâm Đồng

 01222477186

 klamdong@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết nổi bật
Online: 5
Hôm nay: 139
Tuần này: 268
Tổng lượt truy cập: 00151183