• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Sơ đồ tổ chức

11.06.2018 -

 

 

 Nhân Sự:

  Ban Lãnh Đạo

 

TS. Ngô Văn Cầm

Chức vụ: Viện trưởng

 

  

 

 

 

TS. Phạm Trọng Nhân

Chức vụ: Phó viện trưởng

 

 

 

 

 

 

  Văn phòng Viện

ThS. Đồng Thị Hiền

Chức vụ: Chánh Văn phòng Viện

Chức danh: Kế toán trưởng

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thanh Nguyên

Chức danh: NCV

 vnnguyen7@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

KS. Ngô Giang Phi

Chức danh: NCV

 ngogiangphi1781997@ymail.com

 

 

 

CN. Hoàng Thị Hằng Ny

Chức danh: Kế toán viên

 nyhth.uel@gmail.com

 

 

 

KS. Nguyễn Hữu Bích

Nhân viên

 nguyenhuubich789@gmail.com 

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Cẩm Hường

Văn thư

 nyhth.uel@gmail.com

 

 

 

 

   Bộ môn Kỹ Thuật Lâm Sinh

 

ThS. Lưu Thế Trung

Chức vụ: Trưởng bộ môn 

 luutrung379@gmail.com

TS. Lê Cảnh Nam

Chức danh: NCVC

 namcanhle@yahoo.com

 lecanhnamdlat@vafs.gov.vn

 

TS. Huỳnh Thị Kiều Trinh

Chức danh: NCV

 kieutrinhdhtn@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Giang Thị Thanh

Chức danh: NCV

 giangthanh136@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Bá Trung

Chức danh: NCV

 trungnguyen04091992@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Hoàng Thanh Trường

Chức danh: NCV

 httruong@ymail.com

 

 

   Bộ môn Giống và Công nghệ Sinh học

 

ThS. Lê Hồng Én

Chức vụ: Phó trưởng phụ trách Bộ môn

 lehongen@gmail.com

 

CN. Nguyễn Văn Phúc

Chức danh: NCV

 

 

 

 

KS.Hồ Sĩ Hùng

Chức danh: NCV

 

 

 

CN. Lê Thị Thúy Hòa

Chức danh: NCV

 lethuyhoa195@gmail.com

ThS. Phạm Khải Tân

Chức danh: NCV

 phamkhaitan@gmail.com

 

CN. Nguyễn Phạm Đoàn

Nhân viên

 Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

 

TS. Trần Hồng Sơn

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

  transontfrc@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Hải Đăng

Chức vụ: Phó giám đốc

  nguyendang26783@gmail.com

 

 

 

 

TS. Trần Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng TH

  tranhangtfrc@gmail.com

 

 

 

ThS. Tạ Trung Kiên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

  kientrungckpt@gmaill.com

 

 

CN. Trương Thanh Cương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh: Kế toán trưởng

  tranghuyen217@gmail.com

 

 

 

 

ThS. Châu Thị Thu Thủy

Chức danh: NCV

  

 

 

 

 

 

ThS. Phạm Duy Hùng

Chức danh: NCV

 phamhungk20b@gmail.com

 

 

 

 

 

Mai Việt Trường Sơn

Chức danh: NCV

  

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Đang

  

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc

 0989667392

  

 

 

 

 

 

 

KS. Nguyễn Văn Huỳnh

Chức danh: NCV

  

 

 

 

KS. Trần Kế Lâm 

Chức vụ: Phó trưởng trạm

  trankelam@gmail.com

 

 

 

 

 

KS. Trần Kế Long

 

 

 

 

CN. Phan Thị Nhạn 

  nhan.phanthi237@gmail.com

 

 

 

 

 

Ths. Dương Xuân Thắng

Chức danh: NCV

  

 

 

 

 

ThS. Đào Thanh Sơn

Chức danh: NCV

  daothanhson7782@gmail.com

 

 

 

 

 

 

KTV. Nguyễn Văn Tuấn

  

 

 

 

 

CN. Quản Thị Miền

Chức danh: Kế toán viên

  quanthimiengialai@gmail.com

 

 

 

 

 

 Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Lâm Viên

 

KS. Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Trưởng trạm

 son_ncls@yahoo.com.vn

 

 

 

KS. Trần Đăng Hoài

Chức vụ: Phó Trưởng trạm

 danghoai3004@yahoo.com

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Chức danh: NCV

 nguyenquochuy.ht@gmail.com

 

 

 

 

KS. Trần Văn Ninh

Chức danh: Chuyên viên

 nguyenquochuy.ht@gmail.com

 

  Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đắk Lao

 

KS. Phạm Văn Trọng

Chức vụ: Trưởng trạm

 phamtrongdn@gmail.com

 

 

 

KS. Nguyễn Quang Nam

Chức vụ: Phó Trưởng trạm

 quangnamln39b@gmail.com

 

 

 

 

CN. K’Lâm Đồng

Chức danh: NCV

 klamdong@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết nổi bật
Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310448