• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Quy Chế Làm thêm bên ngoài của CBVC

03.12.2019 -

Kính gửi Đơn vị, Bộ phận trực thuộc Viện,

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên kính gởi Quy Chế Làm thêm bên ngoài của CBVC:

Kích vào link dưới.

Quy Chế Làm thêm bên ngoài của CBVC

Online: 2
Hôm nay: 102
Tuần này: 0
Tổng lượt truy cập: 00033702