• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Thông báo chuyên mục “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trên trang thông tin điện tử công an tỉnh Lâm Đồng

15.09.2021 -

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gửi đến toàn thể CBVC,NLĐ thông báo chuyên mục “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trên trang thông tin điện tử công an tỉnh Lâm Đồng của Công an tỉnh Lâm Đồng để truy cập, khai thác thông tin.

 

Online: 4
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310456