• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN THÁNG 12/2019

10.12.2019 -

Kính gửi Đơn vị, Bộ phận trực thuộc Viện,

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông báo kết quả họp giao ban tháng 11/2019 như sau:

Kích vào link dưới.

Thông báo họp giao ban tháng 12/2019

Online: 3
Hôm nay: 102
Tuần này: 0
Tổng lượt truy cập: 00033716