• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

THÔNG BÁO HỌP GIAO BAN THÁNG 8/2019

03.12.2019 -

Kính gửi Đơn vị, Bộ phận trực thuộc Viện,

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông báo kết quả họp giao ban tháng 8/2019 như sau:

Kích vào link dưới.

 

 

Thông báo họp giao ban tháng 8/2019

Online: 2
Hôm nay: 102
Tuần này: 0
Tổng lượt truy cập: 00033707