• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM S VỀ LOÀI SÂM PANAX SP.

04.03.2020 -

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thông báo kết luận của đồng chí Phạm S về loài Sâm Panax sp.

Kích vào link dưới.

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm S

Online: 2
Hôm nay: 129
Tuần này: 231
Tổng lượt truy cập: 00071562