• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Tin tức

IMG_8269 02.01.2020

Khởi công xây dựng trụ sở làm việc Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng ngày 25/12/2019, Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tổ chức Lễ khởi công: Gói thầu số 4 Xây dựng và thiết bị, Công trình Hợp phần 2 tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Dự án Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực nghiên cứu cho Viện KHLN Việt Nam; Địa điểm xây dựng: khoảnh 2, tiểu khu 156C, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.


1_614011 14.06.2018

THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán công trình lâm sinh; nghiệm thu công trình lâm sinh; xử lý rủi ro do thiên tai đối với công trình lâm sinh
...
717 14.06.2018

Quy định xây dựng bản đồ hiện trạng rừng – Tiêu chuẩn quốc gia TCQG BĐHTR năm 2015

TCQG BĐHTR: 2015 Bản đồ hiện trạng rừng – Yêu cầu kỹ thuật, được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS Ð xây dựng hệ thống các quy định kỹ thuật cho bản đồ dạng số trong ngành lâm nghiệp”, theo quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và đi m a, khoản 1 điều 5 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số ...
35389745_1284106358359701_6930968800649019392_n 14.06.2018

LUẬT LÂM NGHIỆP

1. Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

2. Hoạt động lâm nghiệp bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

3. Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, ...
rung-thong-11 13.06.2018

Định hướng và phát triển Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp: Xây dựng, lai tạo, lựa chọn tổ hợp giống cây gỗ mọc nhanh, cây bản địa cung cấp gỗ lớn có năng suất, chất lượng cao và chống chịu sâu bệnh hại phù hợp cho vùng cao và vùng sinh thái khô hạn.

- Giải pháp khoa học và công nghệ khôi phục rừng tự nhiên nghèo kiệt, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao độ che phủ rừng, chống xói mòn đất, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây ...
toan-canh-dalat 12.06.2018

Lịch sử hình thành VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và quốc phòng của cả nước. Hoạt động lâm nghiệp vùng Tây Nguyên có vai trò đáng kể trong ngành lâm nghiệp, trong việc phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên
...
Online: 2
Hôm nay: 102
Tuần này: 0
Tổng lượt truy cập: 00033701