• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Sổ tay nhận biết các loài cây gỗ thường gặp (Kiểu rừng lá rộng thường xanh và mùa rụng lá ở Tây Nguyên)

20.05.2021 -

Sổ tay xác định nhanh loài thực vật trong các hệ sinh thái rừng, vùng sinh thái với mục đích hỗ trợ cho nhân viên lâm nghiệp hiện trường, giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh và những người quan tâm có thể tra cứu, xác định nhanh loài thực vật trong rừng.

Với mục đích đó, sổ tay này được xây dựng và sử dụng theo nguyên tắc:

- Tra cứu nhanh loài thực vật cho từng kiểu rừng, vùng sinh thái. Do vậy sổ tay được lập riêng cho từng đối tượng; mỗi kiểu rừng và vùng sinh thái có một sổ riêng; khi vào khu rừng nào, địa phương nào cụ thể thì chọn sổ thích hợp để giới hạn số loài cần định danh.

- Việc mô tả sinh thái, hình thái loài chỉ lựa chọn những đặc điểm có thể nhận biết ngay trong rừng, không chép lại các sách phân loại thực vật.

- Xác định loài nhanh thông qua hình thái cây bằng các hình ảnh chỉ thị rõ ràng và có thể nhận biết, thấy được ngay trong rừng như lá, cành, hoa, quả, vỏ, bạnh cây, nhựa, giác gỗ,...

- Xác định nhanh thông qua đặc điểm nhận dạng đặc biệt riêng có của loài đó như: cành mọc ngang, vỏ có nhựa mủ đỏ, giác vàng...

- Loài được sắp xếp theo thứ tự A, B, C theo tên phổ thông của loài đó.

- Ngoài ra một số loài đặc biệt có thể có thêm thông tin về công dụng, đặc điểm gỗ, sinh thái, mức quý hiếm, nguy cơ tuyệt chủng...

Sổ tay là tài liệu mở, thường xuyên được cập nhật bởi tất cả thành viên tham gia, do vậy mỗi thành viên trong quá trình nghiên cứu trong rừng có thể thu nhập hình ảnh, thông tin để cập nhật; được in màu để làm việc trong rừng và upload và cập nhật trên website: https://baohuy-frem.org

Nguồn: baohuy-frem.org

Link tham khảo sách:

Sổ tay nhận biết các loài cây gỗ thường gặp

 

Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310445