• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị Cán bộ, Viên chức người lao động năm 2021

27.01.2021 -

Ngày 12/01/2021, Viện KHLN Nam Trung Bộ  và Tây Nguyên tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị Cán bộ, Viên chức người lao động năm 2021”.

 

Tham dự Hội nghị có GS.TS Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện KHLN Việt Nam; Ông Nguyễn Bá Trung - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Lâm Đồng; Ts Nguyễn Thành Mến Viện trưởng Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Ts Phạm Trọng Nhân - Bí thư chi bộ, Phó viện trưởng, TS Ngô Văn Cầm - Phó viện trưởng. Cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CB,VC&NLĐ) trong toàn Viện.

 

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, phải dãn cách xã hội nên đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của Viện. Song Viện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tìm kiếm công việc nên tổng kinh phí hoạt động của Viện là 33,019 tỷ đồng (tăng so với năm 2019 khoảng 434 triệu). Trong đó, dịch vụ KHCN và sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 16%, xây dựng cơ bản chiếm khoảng 18%. Viện đã tích cực tìm kiếm các nhiệm vụ KHCN từ các bộ, địa phương và chủ động ký kết các hợp đồng tư vấn, dịch vụ nhằm duy trì ổn định các hoạt động nghiên cứu và đảm bảo đời sống cho viên chức, người lao động. Đây là bước đi tích cực, đúng hướng theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP, tiến tới tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Viện và các đơn vị trực thuộc.

Năm 2020, Viện đã thực hiện 05 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 03 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 04 đề tài cấp cơ sở, 01 đề tài cấp tỉnh, 01 dự án cấp Nhà nước, 03 dự án cấp Bộ, 01 nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Đấu thầu thành công 01 nhiệm vụ cấp Nhà nước (nhiệm vụ quỹ gen), 01 đề tài cấp tỉnh, phối hợp thực hiện 01 nhiệm vụ Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện vào năm 2020; Hoàn tất thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện 02 đề tài cấp cơ sở.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức: Chi bộ Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen và Đoàn thanh niên TNCSHCM được công nhận danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có: 07 đơn vị, bộ phận trực thuộc

Kết quả xếp loại chất lượng của các đơn vị trưc thuộc: 03 đơn vị, bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 04 đơn vị, bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Văn phòng Viện                                                                           HTXS

+ Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới                                             HTXS

+ Trung tâm TVDV và Chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp    HTT

+ Bộ môn Kỹ thuật Lâm sinh                                                        HTXS

+ Bộ môn Giống và CNSH                                                             HTT

+ Trạm thực nghiệp lâm nghiệp Lâm Viên                                 HTT

+ Trạm thực nghiệp lâm nghiệp Đắk Lao                                   HTT

 

Tại hội nghị Viện cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 tập trung vào các nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học công nghệ, Hoạt động dịch vụ KHCN và sản xuất kinh doanh, Công tác tổ chức đào tạo cán bộ và đã đề ra các giải pháp thực hiện để thực tốt các nhiệm vụ năm 2021

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310449