• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

17.07.2020 -

Ngày 30/6/2020 Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ra quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, trong đó có 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 được tính điểm.

Danh mục các tạp chí được tính điểm năm 2020 (HĐGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp)

Danh mục các tạp chí được tính điểm năm 2020 (HĐGS ngành Sinh học)

 

Nguồn: https://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538

Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310428