• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP

04.12.2019 -

Ngày 26 thàng 4 năm 2018, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Gs. Ts. Võ Đại Hải đã ra Quyết định số 160/QĐ-KHLN, thành lập Trung tâm Tư vấn dịch vụ và Chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trung tâm Tư vấn dịch vụ và Chuyển giao kỹ thuật Lâm nghiệp (sau đây viết tắt là SECOT) được hình thành trên cơ sở yêu cầu cấp bách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà cụ thể là nghiên cứu, hỗ trợ nghiên cứu và chuyển giao thành tựu nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.  Những nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm chú trọng đến các yêu cầu sau:

- Tư vấn lập các dự án đầu tư trong lâm nghiệp, điều tra quy hoạch rừng, sử dụng đất lâm nghiệp; thiết kế các công trình trồng rừng, nông lâm kết hợp, khai thác rừng, phục hồi phát triển các hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học.

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu trong nông lâm nghiệp.

 

Quyết định thành lập Trung tâm TVDV và CGCN Lâm nghiệp

Online: 4
Hôm nay: 315
Tuần này: 0
Tổng lượt truy cập: 00321744