• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

02.03.2023 -

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Kon Hà Nừng – Thị trấn Kbang – Huyện Kbang – Tỉnh Gia La.

 

Xem chi tiết tại đây.

 

Địa chỉ nộp hồ sơ:
Phòng Tổng hợp – Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới
Số 438 Trường Chinh – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
SĐT: 02693.723.467

 

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 30 tháng  3 năm 2023.
Online: 5
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00303527