• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ NĂM 2019

02.01.2020 -

I

Bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí KH&CN trong nước

1

Giang Thị Thanh, Hoàng Thanh Trường, 2019. Đặc điểm hình thái hạt giống và ảnh hưởng của phương pháp xử lý đến khả năng nảy mầm của hạt giống Tam thất (Panax pseudoginseng Wall.) tại Lâm Đồng. Tạp chí NN&PTNT, số 1:112-117.

2

Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Đức Đỉnh, Hoàng Thanh Trường, Lưu Thế Trung, Nguyễn Quốc Huy, Ngô Bảo Uyên, Bùi Xuân Tiến, 2019. Khu vực phân bố và kiểu thảm thực vật của Tơm trơng (Urceola minutiflora (Pierre) D.J.Middleton) ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1:14-19.

3

Giang Thị Thanh, Nguyễn Thành Mến, H Ma Nai Yen Touneh, 2019. Kiến thức bản địa của người Chu Ru trong sử dụng cây thuốc ở Lâm Đồng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 12: 98-106.

4

Lê Hồng Én, Nguyễn Thành Mến, Giang Thị Thanh, Hoàng Thanh Trường, Trần Đăng Hoài, Phạm Khải Tân, 2019. Đặc điểm sinh thái, nhân giống hom và sinh trưởng cây An xoa (Helisteres hirsuta Lour.) tại Lâm Đồng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 16: 58-62.

5

Bùi Văn Trọng, Nguyễn Cao Xuân Viên, Nguyễn Thanh Nguyên, Giang Thị Thanh, Lê Thị Thúy Hòa, 2019. Nhân giống cây dược liệu Thiên môn ráng nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen cây rừng tại Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, số 3: 22-24.

6

Trần Thị Thúy Hằng, 2019. Kỹ thuật trồng Bời lời đỏ cho vùng Tây Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên đề khuyến nông, số 6/2019, trang 37.

7

Trần Hồng Sơn, 2019. Trồng cỏ nuôi bò: Hiệu quả kinh tế từ một mô hình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chuyên đề khuyến nông, số 6/2019, trang 21.

8

Nguyễn Thành Mến, Nguyễn Mạnh Hà, 2019. Nghiên cứu, xác định và tuyển chọn nhóm thực vật, cây trồng có triển vọng trên đất bãi thải sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 61: 80-86

9

Luu Hong Truong, Van Hong Thien, Bui Ngoc Thanh, Le Thuan Kien, Truong Quang Cuong, Le Canh Nam, 2019. Aglaonema costatum f. concolor Nicolson (Araceae): A new record for the flora of Vietnam. Academy Journal of Biology,  Vol 43,  No. 3, 61-65. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7160/v41n3.13595.

10

Pham Trong Nhan, Le Hong En, Huynh Thi Kieu Trinh, 2019. A review on Sterculia Foetida L. and it’s potential for development in the dry areas of Vietnam. Dalat University Journal, 9(2): 81-93.

11

Tran Thi Ngoc Lan, 2019. In vitro micropropagation of the orchid (Denrobium crystalinum var. alba). AGU International Journal of Sciences, Vol 7(3), 1-8.

II

Bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí KH&CN ngoài nước

1

Brendan M. Buckley, C. C. Ummenhofer, R. D. D’Arrigo, K. G. Hansen, L. H. Truong, C. N. Le, D. K. Stahle, 2019. Interdecadal pacific oscillation reconstructed from trans-pacific tree rings: 1350–2004 CE. Clymate Dynamics, First Online (28 February 2019), pp 1-16. DOI: https://doi.org/10.1007/s00382-019-04694-4.

2

Bao Huy, Giang Thi Thanh, Krishna P. Poudel and Hailemariam Temesgen, 2019. Individual plant allometric equations for estimating aboveground biomass and its components for a common bamboo species (Bambusa procera A. Chev. and A. Camus) in tropical forests. Forests, 10(4), 316. DOI: https://doi.org/10.3390/f10040316 (registering DOI).

3

Xingtong Wu, Markus Ruhsam, Yafeng Wen, Philip I. Thomas, James R. P. Worth, Xueying Lin, Minqiu Wang, Xinyu Li, Lu Chen, Vichith Lamxay, Nam Le Canh and Gretchen Coffman, 2019. The last primary forests of the Tertiary relict Glyptostrobus pensilis contain the highest genetic diversity. Forestry; 00, 1–17, doi:10.1093/forestry/cpz063

II

Bài báo cáo khoa học đăng trên Hội thảo, Hội nghị KH&CN trong nước

1

Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thành Mến, Hoàng Thị Huyền Ngọc, Nguyễn Công Long, Lưu Thế Trung, Bùi Văn Trọng, 2019. Mô hình bãi thải sau khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên. Hội thảo Quản lý tổng hợp TNTN-môi trường và phòng chống thiên tai trên Tây Nguyên, 29-41.

 
Online: 3
Hôm nay: 129
Tuần này: 231
Tổng lượt truy cập: 00071593