• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI, NHÂN GIỐNG HOM VÀ SINH TRƯỞNG CÂY ƯƠM AN XOA (Helicteres hirsuta Lour.) TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

05.12.2019 -

Cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) có nhiều hoạt chất quý trong thân, lá, rễ và có khả năng chống viêm, bảo vệ gan, kháng oxy hóa, đặc biệt ức chế nhiều dòng tế bào gây ung thư. Điều tra khảo sát tại Lâm Đồng, Đồng Nai và các tỉnh ở Tây Nguyên cho thấy cây An xoa phân bố ở độ cao từ mực nước biển đến dưới 1000 m.

ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI, NHÂN GIỐNG HOM VÀ SINH TRƯỞNG CÂY ƯƠM AN XOA (Helicteres hirsuta Lour.) TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Lê Hồng Én, Nguyễn Thành Mến, Giang Thị Thanh,

Hoàng Thanh Trường, Trần Đăng Hoài, Phạm Khải Tân

TÓM TẮT

Cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) có nhiều hoạt chất quý trong thân, lá, rễ và có khả năng chống viêm, bảo vệ gan, kháng oxy hóa, đặc biệt ức chế nhiều dòng tế bào gây ung thư. Điều tra khảo sát tại Lâm Đồng, Đồng Nai và các tỉnh ở Tây Nguyên cho thấy cây An xoa phân bố ở độ cao từ mực nước biển đến dưới 1000 m. Cây mọc ở bìa rừng hoặc đất hoang, đồi cỏ, ven suối, nơi có độ tàn che dưới 0,3 và độ ẩm cao. Nghiên cứu nhân giống hom nửa hóa gỗ trên giá thể đất thịt nặng và đất cát pha, bằng cách xử lý NAA và IAA dạng bột 0,5%, 1,0% và 1,5% cho thấy trên đất thịt nặng xử lý hom nửa hóa gỗ bằng IAA 1,0% có tỷ lệ ra rễ 93,11% với 7,33 rễ/hom và chỉ số ra rễ 23,28, trong khi công thức đối chứng (không xử lý auxin) có tỷ lệ ra rễ 66,67% với 2,44 rễ/hom và chỉ số ra rễ 3,34%. Trên đất cát pha các công thức giâm hom có tỷ lệ ra rễ 50,00 - 66,67% với 4,00-6,89 rễ/hom và chỉ số ra rễ và 11,49-25,96. Cây con An xoa sinh trưởng tốt ở vườn ươm Lang Hanh, sinh trưởng kém ở vườn ươm Đà Lạt (cao 1500 m so với mực nước biển), nơi có điều kiện khí hậu không phù hợp.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 16 (2019), trang 58-62

 

Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 816
Tổng lượt truy cập: 00283510