• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

NHÂN GIỐNG CÂY DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN RÁNG NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY RỪNG TẠI LÂM ĐỒNG

19.12.2019 -

NHÂN GIỐNG CÂY DƯỢC LIỆU THIÊN MÔN RÁNG NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY RỪNG TẠI

LÂM ĐỒNG
 

Bùi Văn Trọng, Nguyễn Cao Xuân Viên, Nguyễn Thanh Nguyên,
Giang Thị Thanh, Lê Thị Thúy Hòa

TÓM TẮT

Thiên môn ráng (Asparagus filicinus) là loài dược liệu quý, có tác dụng giảm đường huyết, nhuận tràng, thanh nhiệt, chống ho, chống khản tiếng. Tại Lâm Ðồng phát hiện có phân bố tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, cây thường mọc ở những vùng núi đất, bìa rừng và ven đồi ẩm. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định nhiệt độ nước ngâm trong quá trình xử lý hạt giống và thành phần ruột bầu phù hợp cho quá trình sinh trưởng cây con giai đoạn vườn ươm phục vụ công tác sản xuất cây giống. Các thí nghiệm được thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn một nhân tố. Bốn công thức nhiệt độ nước ngâm lần lượt là 20oC, 30oC, 45oC, 60oC; Bốn công thức ruột bầu gồm 100% đất mặt rừng thông; 80% đất mặt rừng thông + 20% xơ dừa; 60% đất mặt rừng thông + 40% xơ dừa; 40% đất mặt rừng thông + 60% xơ dừa. Kết quả cho thấy nhiệt độ nước trong thí nghiệm không ảnh hưởng đến kết quả nảy mầm của hạt. Sử dụng nước sinh hoạt nhiệt độ khoảng 20oC để xử lý nảy mầm cho kết quả tương đương so với sử dụng nước ở nhiệt độ 30, 45 và 60oC, sau 28 ngày gieo tỉ lệ nảy mầm đạt 86,7%. Thành phần giá thể có ảnh hưởng đến sinh trưởng cây con giai đoạn vườn ươm, sử dụng giá thể bổ sung 60% xơ dừa cho kết quả sinh trưởng tốt nhất, sau 60 ngày đạt tỉ lệ sống 98%, chiều cao cây 7,8 cm, số chồi 2,1 chồi, số củ 4,3 củ, trọng lượng toàn phần 4,6g.

Tạp chí KH&CN Lâm Đồng, số 3 (2019), trang 22-24

 

Online: 4
Hôm nay: 129
Tuần này: 231
Tổng lượt truy cập: 00109518