• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

TỔNG QUAN VỀ CÂY TRÔM VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOÀI NÀY Ở MỘT SỐ VÙNG KHÔ HẠN TẠI VIỆT NAM

05.12.2019 -

TỔNG QUAN VỀ CÂY TRÔM VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LOÀI NÀY Ở MỘT SỐ VÙNG KHÔ HẠN TẠI VIỆT NAM

Phạm Trọng Nhân, Lê Hồng Én, Huỳnh Thị Kiều Trinh

TÓM TẮT

Cây Trôm cho thấy khả năng thích ứng tốt với nhiều loại đất đai và mang lại nhiều giá trị khác nhau như thực phẩm, mỹ phẩm, y học, thuốc bảo vệ thực vật, dầu sinh học, nước giải khát, và đồ nội thất cho cuộc sống con người. Vì vậy, để đánh giá toàn diện cần có nhiều thông tin về giá trị và cách sử dụng, phương pháp khai thác và bảo quản nhựa, nhân giống, và gây trồng. Các đánh giá được báo cáo tóm tắt trong nghiên cứu này và đưa ra những khuyến cáo cần thiết để phục hồi thành công đất đai và rừng bị suy thoái. Trên cơ sở đó, chúng tôi tổng hợp thông tin từ những nghiên cứu gần đây để cung cấp những chỉ dẫn hữu ích nhằm xác định vùng trồng thích nghi và phát triển loài cây này tại Việt Nam.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, số 2 (2019), trang 78-90

Online: 3
Hôm nay: 102
Tuần này: 419
Tổng lượt truy cập: 00028990