• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Cung cấp cây giống Cà phê thực hiện Chương trình tái canh Cà phê năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

30.09.2020 -

   Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới bên cạnh công tác sản xuất các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, trong thời gian qua trung tâm đã triển khai sản xuất các loại cây giống cà phê phục vụ chương trình tái canh cây cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Vườn ươm của Trung tâm nằm trong danh sách các vườn ươm đạt chuẩn được Công ty TNHH Nestle Việt Nam hỗ trợ kinh phí cây giống cho các hộ tham gia chương trình. Trong năm 2020, Trung tâm đã thực hiện sản xuất và cung cấp cây giống cà phê cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh như sau:

  1. Các đơn vị đã cung cấp:

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư sê

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang

- Phòng Kinh tế thành phố Pleiku

- Các hộ dân trong tỉnh

  1. Số lượng cung cấp: 800.000 cây
  2. Cây giống: Cà phê vối TRS1 và TRS1 thu từ cây mẹ TR9
  3. Nguồn gốc giống: Từ Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên
  4. Chất lượng: Cây sinh trưởng, phát triển tốt, không bị sâu bệnh hại, cây được kiểm định tuyến trùng và nấm gây bệnh trong đất trước khi vào bầu và chuẩn bị xuất vườn, trên bao bì thể hiện rõ tên đơn vị, địa chỉ, loại giống.

   Một số hình ảnh cây cà phê tại vườn ươm của Trung tâm: 

Túi bầu

 

Cây giống chăm sóc tại vườn

 

Cây giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn

 

Cây giống chuẩn bị vận chuyển

 

Giao nhận cây giống cho hộ dân

Online: 2
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310440