• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Giới thiệu Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

05.12.2019 -

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NĂNG LỰC

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Giới thiệu sơ bộ về Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới:

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Là tổ chức sự nghiệp Khoa học công lập có tư cách pháp nhân. Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm sinh.

        - Tên tổ chức: TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI

        - Tên giao dịch quốc tế: TROPICAL FOREST RESEACH CENTRE (TFRC)

        - Địa chỉ: 438 Trường Chinh, Phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

        - Đơn vị chủ quản: Viện Khoc học Lâm Nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

        - Đơn vị quyết định thành lập: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

        Quyết định thành lập số: 06/TC-TĐ, ngày 05/01/1990, quyết định thành lập Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới.

        Quyết định 280/QĐ-KHLN-TCHC, ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức

  1. Lãnh đạo

Ban lãnh đạo gồm 02 người: Giám đốc và Phó giám đốc.

  1. Các bộ phận trực thuộc

      Gồm  02 phòng chức năng, 02 Trạm thực nghiệm lâm nghiệp:

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

3. Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Kon Hà Nừng

4. Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Pleiku

 

Đội ngũ cán bộ công nhân viên:

        Tổng số cán bộ công nhân viên của Trung tâm là 30 người, gồm 25 cán bộ biên chế và 05 cán bộ và công nhân viên hợp đồng. Cụ thể, lực lượng cán bộ theo trình độ học vấn như sau:

- Tiến sĩ:                                                 01 người;

- Thạc sĩ, nghiên cứu sinh:                      02 người;

- Thạc sĩ:                                                 06 người;

- Học viên Cao học:                                03 người;

- Đại học:                                                12 người;

- Khác:                                                    06 người;

          Các cán bộ của Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới hầu hết được đào tạo về lâm nghiệp, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Rừng và đất rừng: Trung tâm hiện đang quản lý gần 1.381,76 ha rừng tự nhiên tại huyện Kbang, diện tích rừng này có giá trị đa dạng sinh học cao và 402,64 ha rừng trồng nghiên cứu thực nghiệm tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Cơ sở hạ tầng: Ngoài cơ sở tại các trụ sở làm việc, Trung tâm còn sở hữu:

+ Nhà nuôi cấy mô: có diện tích 100 m2 với hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất các loài giống cây trồng.

+ Hệ thống vườn ươm: Được trang bị hiện đại phục vụ sản xuất các loài giống cây trồng rừng, cây cảnh quan, cây đường phố,…

- Vườn ươm 1: Có quy mô diện tích 7 ha  tại TP.Pleiku, Gia Lai

- Vườn ươm 2: Quy mô 3 ha tại huyện Kbang, Gia Lai

- Vườn ươm 3: Quy mô 5 ha tại tỉnh huyện Đông Hòa, Phú Yên

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu đánh giá hệ sinh thái đặc thù của các loại rừng; dự báo tài nguyên, bảo tồn nguồn gen động, thực vật rừng; chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp, xây dựng rừng giống, vườn giống; ứng dụng công nghệ sinh học và cơ giới hóa trong sản xuất, các chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp; kinh tế tài nguyên và môi trường rừng; thị trường lâm sản; lâm nghiệp cộng đồng; phương pháp sản xuất nông lâm kết hợp.

Kỹ thuật trồng rừng, phòng, trừ sâu bệnh hại rừng, phục hồi, làm giàu, xúc tiến tái sinh tự nhiên và quản lý rừng bền vững; phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo quản, chế biến lâm sản; nuôi, gây trồng, khai thác, chế biến, bảo quản lâm sản ngoài gỗ.

Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm nghiệp theo nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ:

+ Tham gia hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Tư vấn lập dự án; tư vấn giám sát, thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán các dự án lâm nghiệp; tư vấn thiết kế và thi công các công trình xây dựng cơ bản, các công trình lâm sinh và công nghiệp rừng theo quy định của pháp luật.

+ Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật.

+ Sản xuất, kinh doanh cây giống, trồng, nuôi dưỡng rừng, trồng cây cảnh quan, cây xanh đô thị; khai thác rừng, chế biến, bảo quản nông lâm sản, dịch vụ sinh thái.

II. NĂNG LỰC

Với đội ngũ cán bộ, trang thiết bị hiện có, trong những năm qua Trung tâm đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở và các hợp đồng dịch vụ khác như sản xuất và cung cấp cây giống (2 triệu cây/năm), hợp đồng trồng rừng,…

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00303533