• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Nghiên cứu sinh Lưu Thế Trung bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

04.08.2022 -

Nguồn: https://vafs.gov.vn/vn/nghien-cuu-sinh-luu-the-trung-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-vien/

 

Sáng ngày 02/08/2022, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Thế Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm bảo tồn loài Đỗ quyên lá nhọn (Rhododendron moulmainense Hook. f.) tại Lâm Đồng. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phí Hồng Hải; PGS. TS Trần Văn Tiến.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

 

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây: i) Đã đánh giá được đặc điểm sinh học của Đỗ quyên lá nhọn; ii) Đã đánh giá được đa dạng di truyền giữa các quần thể và các cá thể; iii) Đã xác định được kỹ thuật nhân giống bằng hom Đỗ quyên lá nhọn; iv) Đã trồng thử nghiệm thành công Đỗ quyên lá nhọn; v) Đã đề xuất được các giải pháp bảo tồn nguồn gen loài Đỗ quyên lá nhọn.
  • Luận án có một số đóng góp mới sau: i) Đã nghiên cứu bổ sung được một số đặc điểm sinh học và xác định được mức độ đa dạng di truyền cây Đỗ quyên lá nhọn tại tỉnh Lâm Đồng; (ii) Đã đề xuất được kỹ thuật nhân giống bằng hom và một số giải pháp bảo tồn nguồn gen Đỗ quyên lá nhọn tại tỉnh Lâm Đồng.
  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học để bảo tồn và phát triển có hiệu quả loài Đỗ quyên lá nhọn tại Lâm Đồng.
  • Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm sinh cả về nội dung và hình thức.

 

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Lưu Thế trung với sự nhất trí 100%.

 

Một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện

 

Online: 4
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310450