• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

ĐẠI HỘI LÂM NGHIỆP THẾ GIỚI LẦN THỨ 15 TẠI SEOUL, HÀN QUỐC

16.05.2022 -

     Từ ngày 02 – 06 tháng 5 năm 2022, Đoàn cán bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tham dự Đại hội Lâm nghiệp Thế giới lần thứ 15 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc với chủ đề “Building a Green, Healthy and Resilient Future with Forest”.

 

 

     Đại hội Lâm nghiệp Thế giới lần thứ XV đã tạo cơ hội quan trọng cho cộng đồng Lâm nghiệp toàn cầu xem xét hiện trạng và tương lai của lâm nghiệp thế giới, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19 đồng thời nỗ lực đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững.

     Đại hội đã giới thiệu vai trò thiết yếu của rừng trong chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu - bao gồm Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, các mục tiêu rừng toàn cầu, thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, chương trình mười năm về phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc và Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 - và xác định các biện pháp và khuyến nghị chính để nâng cao vai trò này.

     Với sáu chủ đề: (i) Turning the tide: Reversing deforestation and forest degradation; (ii) Nature-based solutions for climate change adaptation and mitigation and biodiversity conservation; (iii) The green pathway to growth and sustainability; (iv) Forests and human health and well-being: revisiting the connections; (v) Managing and communicating forest information, data and knowledge; và (vi) Forests without boundaries: enhancing management and cooperation. Đại hội đảm bảo rằng rừng là một phần không thể thiếu trong các cuộc thảo luận và quyết định về phát triển bền vững vì tầm quan trọng của rừng đối với sức khỏe, hạnh phúc và sự ổn định của hành tinh và con người.

     Bên cạnh đó, đoàn cán bộ Viện KHLN NTB&TN còn tham gia hai sự kiện bên lề: (i) The 10th Meeting of Korea – Mekong Forest Cooperation Committee (KMFoCo) do Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) và Ủy ban hợp tác Lâm nghiệp Hàn Quốc và các quốc gia lưu vực Sông Mê Kông tổ chức (KMFoCo) tổ chức, tại cuộc họp này, Lãnh đạo Viện KHLN NTB&TN đã ký kết thỏa thuận thực hiện dự án (Project Implementation Agreement - PIA) “Các giải pháp kỹ thuật cho bảo tồn và phát triển bền vững loài Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus Kurz) tại Tây NguyênTechnical solutions for Conservation and subtainable development of Pterocarpus macrocarpus Kurz in the Central Highlands of Viet Nam) với Trung tâm hợp tác Lâm nghiệp Hàn Quốc – Mekong (KMFCC) cùng với sự chứng kiến của Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam; và sự kiện (ii) The Future Direction of Forest and Livelihood in Mekong River basin Countries (Định hướng tương lai của Lâm nghiệp và sinh kế của các quốc gia lưu vực Sông Mekong) do cục Lâm nghiệp Hàn Quốc và Trung tâm hợp tác Lâm nghiệp Hàn Quốc – Mekong tổ chức với sự tham dự của các nước Lào, Campuchia và Việt Nam.

 

                                                                                                                 Ảnh: Lê Cảnh Nam (2022)

     Ngoài ra, đoàn đã đi tham qua học tập về du lịch sinh thái và giáo dục môi trường tại Vườn thực vật Morning calm (The Garden of Morningcalm) và Trung tâm Quốc gia về giáo dục Lâm nghiệp tại tỉnh Chuncheon (National Center for Forest Education, Chuncheon).

 

                                                                                                                 Ảnh: Lê Cảnh Nam (2022)

Online: 2
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310435