• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN (FSIH) VÀ VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

16.05.2022 -

   Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (FSIH) và Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà (VQG Bidoup Núi Bà) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động liên quan khác.

 
 

 

   Từ lâu, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và VQG Bidoup Núi Bà đã có mối quan hệ hợp tác trong việc triển khai chương trình hoạt động của VQG bao gồm chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học; Chương trình nghiên cứu khoa học; Chương trình tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên.

   Dựa trên chức năng, nhiệm vụ, tiềm năng, thế mạnh của mỗi đơn vị, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và VQG Bidoup Núi Bà sẽ tiếp tục hợp tác nhằm góp phần bảo tồn và phát triển bền vững cho một khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam cũng như của thế giới. Mục đích của biên bản hợp tác này là tạo ra cơ sở cho các nghiên cứu chung, phát triển khoa học, hợp tác học thuật và giáo dục trên cơ sở bình đẳng, có lợi giữa các bên và thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 đơn vị. Các bên cam kết thúc đẩy và phát triển hợp tác như sau:

  1. Về đào tạo, phối hợp trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực đánh giá nguồn tài nguyên, bảo tồn nguồn gen và bảo tồn đa dạng sinh học; Chia sẻ kiến thức, kỹ thuật nghiên cứu và phương tiện cho các nghiên cứu chung.
  2. Về khoa học - công nghệ: Hai bên sẽ phối hợp cùng thống nhất lập kế hoạch để xem xét các nhiệm vụ và kế hoạch cho các hoạt động nghiên cứu chung.
  3. Đề xuất và xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác. Cử các cán bộ, chuyên gia tham gia vào các chương trình/dự án chung.
  4. Hỗ trợ và chia sẻ các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; Trao đổi thông tin và xuất bản các ấn phẩm khoa học nhằm thúc đẩy và phát triển hợp tác học thuật và nghiên cứu chung.

   Tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có Ông Lê Văn Hương, Giám đốc VQG Bidoup Núi Bà; TS. Ngô Văn Cầm - Quyền Viện trưởng FSIH cùng đại diện cán bộ chủ chốt các Trung tâm, Trạm, Phòng của hai đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi ký kết hợp tác

 

 


 

Biên bản thỏa thuận hợp tác này có giá trị thời hạn trong 5 năm, là cơ sở để triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bên về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực giai đoạn 2022 – 2027.

Online: 2
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310437